Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dhk2-WmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Spartronics Việt Nam

Spartronics Vietnam – world class EMS Contractor

 • hZWZl5dhk2-WmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvap5nb7Cx
2023

Company Menu

Why Spartronics Việt Nam?

Spartronics là tập hợp những con người trẻ trung, năng động, sáng tạo, đầy bản lĩnh và luôn hướng về phía trước. Chúng tôi luôn nỗ lực để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của mình.

Đào tạo: Green Belt, Kỹ năng mềm, Tiếng Anh, Đào tạo an toàn…

Đào tạo và phát triển con người luôn được ưu tiên hàng đầu. Đây là một yêu cầu bắt buộc để mỗi người luôn phải trở nên tốt hơn và làm chủ dự án của mình.

Làm việc với Chuyên Gia nước ngoài, họp online với khách hàng.

Nhân viên Spartronics có khả năng làm việc độc lập và tự tin ở đẳng cấp quốc tế, thông qua việc trao đổi thường xuyên bằng hình thức online & offline với các chuyên gia nước ngoài từ công ty thành viên trong tập đoàn hoặc khách hàng, nhà cung cấp.

Training/Họp nội bộ:

Chúng tôi thường xuyên có những buổi đào tạo và chia sẻ nội bộ nhằm giúp đỡ và thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Từ đó tăng cường năng lực chuyên môn và sự tương tác, gắn bó trong công việc cũng như trong cuộc sống. 


Văn hóa

 • Trách nhiệm
 • Hợp tác
 • Minh bạch
 • Chính trực
 • Trách nhiệm xã hội  

10 Quy tắc vận hành

 • Khởi đầu từ Khách hàng & Kết thúc với Khách hàng
 • Tin cậy & Chính trực
 • Tôn trọng & Quan tâm lẫn nhau
 • Hợp tác & Giúp đỡ - Mỗi việc làm đều thể hiện tinh thần hợp tác
 • Truyền thông chặt chẽ
 • Đo lường: Việc chi đáng làm thì đáng để đo lường
 • Bất đồng lành mạnh - Sử dụng dữ kiện & số liệu một cách khách quan
 • Đề xuất giải pháp
 • Đón nhận kết quả - Nhận lãnh trách nhiệm. Không đổ lỗi
 • Luôn luôn hành động đúng & vui vẻ  

Đây là nền tảng và quy tắc để dẫn dắt những hành động hàng ngày theo một cách nhất quán và xuyên suốt trong toàn công ty. Con người nơi đây luôn tự tin sống và làm việc với nét văn hóa đặc sắc của mình. 

Là nhà sản xuất gia công điện tử đẳng cấp quốc tế, tại Spartronics Việt Nam chúng tôi tập trung vào ba nhóm sản phẩm:

1/ Nhóm sản phẩm Công nghiệp và Thương mại: tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

2/ Nhóm sản phẩm Y tế yêu cầu cao về kỹ thuật, độ nhanh nhạy và chính xác.

3/ Nhóm sản phẩm điều khiển trong ngành Hàng Không Dân Dụng.

Life at Spartronics Việt Nam

Inside review about Spartronics Việt Nam

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWZl5dhk2-WmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...