Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVjlnCbm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Spartronics

Spartronics – world class EMS Contractor

  • hZWYmJVjlnCbm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvap5nb7Cx

Company Menu

Why Spartronics?

Hình ảnh về Văn hóa và 10 Quy tắc vận hành.

Đây là nền tảng và quy tắc dẫn dắt những hành động hàng ngày một cách nhất quán và xuyên suốt trong toàn công ty. Con người nơi đây luôn tự tin sống và làm việc với nét văn hóa đặc sắc của mình. 

Spartronics là tập hợp những con người trẻ trung, năng động, sáng tạo, đầy bản lĩnh và luôn hướng về phía trước. Chúng tôi luôn nỗ lực để trở nên suất xắc trong lĩnh vực của mình.

Đào tạo: Green Belt, Kỹ năng mềm, Tiếng Anh, Đào tạo an toàn…

Đào tạo và phát triển con người luôn được ưu tiên hàng đầu. Đây là một yêu cầu bắt buộc để mỗi người luôn phải trở nên tốt hơn và làm chủ dự án của mình.

Làm việc với Chuyên Gia nước ngoài: Generac/Vantage; Họp online với khách hàng.

Việc trao đổi và làm việc thường xuyên online và offline với các chuyên gia nước ngoài đến từ các công ty thành viên trong tập đoàn hoặc đến từ khách hàng, nhà cung cấp dần khẳng định khả năng làm việc độc lập và tự tin ở đẳng cấp quốc tế của nhân viên Spartronics.

Training/Họp nội bộ:

Chúng tôi thường xuyên có những buổi đào tạo và chia sẽ nội bộ nhằm giúp đỡ và thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Từ đó tăng cường năng lực chuyên môn và sự tương tác, gắn bó trong công việc cũng như trong cuộc sống. 


Là một nhà gia công điện tử (EMS Contractor), tại Spartronics chúng tôi tập trung vào ba nhóm sản phẩm:

1/ Nhóm sản phẩm Công nghiệp và thương mại: tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

  • Hình ảnh sản phẩm của Generac???/Allgon/Vantage???

2/ Nhóm sản phẩm Y tế yêu cầu cao về kỹ thuật, độ nhanh nhạy và chính xác:

  • Hình ảnh sản phẩm Ameda, Covid Test Visby, Máy trợ mổ tim Getinge???

3/ Nhóm sản phẩm điều khiển trong nghành Hàng Không Dân Dụng:

  • Hình ảnh sản phẩm sử dụng trong Boing/Airbus à UTC, Triumph, Teledyne????

Life at Spartronics

Inside review about Spartronics

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWYmJVjlnCbm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...