Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xlknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Spartronics Việt Nam

Spartronics Vietnam – world class EMS Contractor

  • hZWZl5xlknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvap5nb7Cx
2023

Company Menu

Culture Tour

Life at Spartronics Việt Nam

  • Chương trình Chạy bộ từ thiện

  • Đào tạo Phát triển Lean Six Sigma

  • Tiệc cuối năm

  • Hoạt động dã ngoại

  • Quà tặng nhân viên thâm niên

  • Nhân viên Xuất sắc nhất năm

  • Phòng ban Xuất sắc nhất năm

  • Vinh danh Lãnh đạo Xuất sắc

Spartronics Việt Nam 's Activities

hZWZl5xlknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...